Finnsheep
 

FINNSHEEP r.y. r.f - Finland

Grundad i januari 2004

Föreningens syfte är att
• Upprätthålla kontakter mellan uppfödare av finskt lantrasfår (också kallat finullsfår) i hela Finland.
• Sörja för att rasens mångfald bevaras.
• Utveckla och främja samarbetet med Finlands fårförening.
• Sträva efter att hålla den finska lantrasen ren.
• Främja och stöda åtgärder till förmån för det finska fåret.

Syftet med denna webbplats är också att tillhandahålla information om det finska lantrasfåret och kontaktuppgifter för utländska besökare.

Till sitt ursprung är det finska fåret en lantras. I Finland finns den genetiskt mest omfattande populationen av finskt lantrasfår. Rasen har flera sådana produktionsegenskaper som saknas eller inte finns i kombination med varandra hos andra fårraser. Den finska lantrasen är produkten av en långvarig lokal utveckling och den fårras som är bäst anpassad för sin egen livsmiljö.

Den finska lantrasen tillhör de nordiska kortsvansade lantraserna, som är närmare besläktade med vildfåret än de flesta förädlade europeiska fårraser. Efter att Finska Fåravelsföreningen grundats år 1918 påbörjades ett målinriktat avelsarbete med den finska lantrasen. Avelsverksamheten har strävat till att utveckla såväl kött- som ullproduktionsegenskaperna hos rasen.

Det finska lantrasfårets fruktsamhet är en av de högsta i världen.
Detta innebär
• Stora lammkullar
• Tidig könsmogenhet
• God fertilitet
• Förmåga att lamma med korta mellanrum.

Andra goda egenskaper hos det finska fåret är
• Lågt behov av underhållsfoder
• God förmåga att tillgodogöra sig grovfoder
• Lammens livskraftighet i förhållande till sin storlek
• Lätt, mjuk, glansig och relativt fin ull.

 
www.finnsheep.fi © Finnsheep r.y. r.f Bild: Taru Hokkanen / Savon Sanomat
SUOMEKSI  IN ENGLISH   PÅ SVENSKA   EN FRANÇAIS