Finnsheep
   

PäSSILINJAT 2017

Tiedot: ProAgria, Lihasula ja Finnsheep ry.

Huom! Ota yhteyttä ProAgrian lammasneuvojaan , mikäli omistat uhanalaisia linjoja (keltainen tai punainen)

 
 
 
www.finnsheep.fi © Finnsheep r.y. r.f